Povolání
Kapitán plavidla

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný směr:

Charakteristika

Kapitán plavidla kompetentně a samostatně řídí všechny typy plavidel.

Pracovní činnosti

  • Jednání se zahraničními partnery a zákazníky včetně státních orgánů.
  • Zajišťování nepřetržitého dozoru nad plavidlem a soulodím.
  • Vedení příslušné agendy o provozu plavidla a ostatních provozních záznamů.
  • Řízení a organizace práce posádky při plavbě, při nakládce a vykládce zboží a při opravách.
  • Zabezpečování provozu plavidla z hlediska nautického, technického a ekonomického.
  • Řízení všech typů plavidel s vlastním strojním pohonem.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: