Charakteristika

Specialista v pojišťovnictví posuzuje a oceňuje pojistná rizika, provádí pojistně-technické úkony, zajišťuje metodickou a poradenskou činnost a podílí se na tvorbě obchodní strategie pojišťovny.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a realizace obchodní politiky pojišťovny.
 • Metodická a poradenská činnost v oblasti pojišťovnictví.
 • Stanovení metod pojistně technických výpočtů včetně jejich provádění.
 • Zpracování dokumentace o finančních operacích a obchodních transakcích.
 • Posuzování a oceňování nestandardních pojistných rizik.
 • Vypracování a realizace koncepce a strategie zajištění rizik.
 • Vývoj nových produktů pojištění na základě zadání marketingem.
 • Vypracování koncepcí a metodiky interního a externího obchodu (obchodních sítí).
 • Vypracování metodiky a koncepcí likvidace pojistných událostí.
 • Posuzování postačitelnosti pojistného jednotlivých pojistných produktů.
 • Provádění analýz hospodaření pojišťovny z hlediska solventnosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vedení projektových týmů.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: