Povolání
Choreograf

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: tanec
Alternativní názvy: Choreographer
Odborný směr:

Charakteristika

Choreograf tvůrčím způsobem vytváří taneční, baletní nebo pantomimické inscenace, popřípadě taneční či pohybové složky činoherních, muzikálových, operních, operetních nebo jiných divadelních inscenací.

Pracovní činnosti

 • Vyhledávání folklórního materiálu pro soubory lidových tanců.
 • Vytvoření taneční či pohybové složky pro film, televizi nebo jiná média.
 • Nastudování děl s interprety a jejich umělecké vedení na zkouškách.
 • Spolupráce s ostatními inscenátory na koncepcích inscenací a při výběru sólistů.
 • Vytvoření taneční či pohybové složky činoherních, muzikálových, operních, operetních nebo jiných divadelních inscenací.
 • Vytvoření nových tanečních, baletních nebo pantomimických inscenací.
 • Umělecký dozor při představeních.
 • Spolupráce na tvorbě pracovních plánů uměleckého souboru.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži hlukem. Významným faktorem je celková fyzická zátěž a duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru taneční umění. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru tanec, vyšší odborné vzdělání v oboru dramatické umění, vyšší odborné vzdělání v oboru tanec a bakalářský studijní program v oboru taneční umění.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Výkonnost
Samostatnost

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
tanec a balet
choreografie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Spolupráce s ostatními inscenátory na koncepci a podobě tanečních a baletních inscenací a výběru interpretů
Navrhování inscenačního ztvárnění baletních, tanečních, pantomimických děl a pohybových složek činoherních, operetních, operních, muzikálových představení a tanečních dramatických děl v divadlech
Nastudování tanečních vystoupení s tanečníky.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.

více informací