Povolání
Tanečník člen sboru a souboru

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Dancer
Odborný směr:
Platové rozmezí
19 428 Kč - 46 188 Kč

Charakteristika

Tanečník jako umělec v užším slova smyslu tvůrčím způsobem interpretuje sborové taneční, baletní nebo pantomimické role podle uměleckých záměrů choreografa, režiséra neboa baletního mistra. Zpravidla jde o profesionálního tanečníka baletního sboru, souboru současného tance, lidového tance, účinkujícího v různých divadelních produkcích apod.

Pracovní činnosti

 • Nastudování taneční, baletní nebo pantomimické role podle záměrů choreografa, režiséra a baletního mistra.
 • Udržování dobré fyzické, zdravotní kondice a odpovídajícího estetického zjevu.
 • Prohlubování technické a interpretační úrovně absolvováním baletních a tanečních tréninků.
 • Prohlubování umělecké, interpretační a technické úrovně svěřeného repertoáru prostřednictvím repertoárových zkoušek.
 • Interpretace menších tanečních a baletních sólových rolích podle potřeby.
 • Účast v představeních na divadelních a jiných scénách.
 • Tvůrčí interpretace uměleckého díla podle záměru choreografa a režiséra, případně dalších vedoucích pracovníků.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven významné zátěži rizikem úrazu. Také je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, malých svalových skupin a hlukem. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru taneční umění a bakalářský studijní program v oboru taneční umění. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru tanec a vyšší odborné vzdělání v oboru tanec.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce) 
Flexibilita
Výkonnost
Celoživotní učení
Zvládání zátěže

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
tanec a balet
hudba

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Technika tance příslušného tanečního žánru
Kultura pohybu
Vystupování v tanečních sborech a souborech při interpretaci tanečních děl
Nastudování tanečních děl podle záměrů choreografa a režiséra

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.

více informací