Povolání
První asistent režie

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: 1. asistent režie, Pomocný režisér, 1st AD
Odborný směr:
Platové rozmezí
15 847 Kč - 33 302 Kč

Charakteristika

První asistent režie pracuje na přípravách natáčení audiovizuálního díla a během natáčení řídí práci filmového štábu.

Pracovní činnosti

 • Organizačně-umělecká spolupráce při režii audiovizuálních děl.
 • Příprava natáčení audiovizuálního díla na základě schváleného scénáře.
 • Spolupráce na definování všeho potřebného pro realizaci díla, ve smyslu jak materiálního tak personálního.
 • Tvorba podkladu pro rozpočet díla.
 • Koordinace a řízení práce filmového štábu při natáčení dle potřeb a požadavků režiséra.
 • Předávání informací od režiséra dalším složkám filmu.
 • Spolupráce a plnění dílčích úkolů při dokončovacích pracích (postrodukci) dle náročnosti projektu.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru filmové, televizní a fotografické umění a nová média. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání v oboru audiovizuální tvorba a výroba, bakalářský studijní program v oboru teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií, vyšší odborné vzdělání v oboru dramatické umění, bakalářský studijní program v oboru dramatická umění a bakalářský studijní program v oboru filmové, televizní a fotografické umění a nová média.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie filmové výroby
technologie televizní výroby

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Sestavování plánu natáčení
Plnění dílčích úkolů na úseku režie audiovizuálních děl v průběhu jejich příprav, realizace a dokončování
Organizace práce rekvizitářů kostýmů na scéně dle pokynů režiséra
Organizace výběru malých rolí a typů komparsistů, shromažďování studijních a informačních materiálů k filmům
Výrobní a technická příprava tvorby audiovizuálních pořadů na úseku pomocné režie filmů a televizních pořadů
Zajišťování spolupráce se všemi výrobními provozy podílejícími se na inscenaci, se sbory, komparsem, externisty
Orientace v harmonogramu natáčení jednotlivých scén filmu, divadelního představení apod. a v systémech záznamu, evidence o průběhu a stavu natáčení
Koordinace činností při přípravě a realizaci audiovizuálních děl dle pokynů režijní složky
Plnění dílčích úkolů na úseku režie při tvorbě filmových a televizních děl dle tvůrčích záměrů režisérů, samostatné režijní vedení některých filmových scén nebo záběrů
Zajišťování hladkého průběhu příprav, natáčení a dokončovacích prací filmů dle pokynů režiséra

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací