Povolání
Herec

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Actor, Actress
Odborný směr:
Platové rozmezí
20 300 Kč - 35 176 Kč

Charakteristika

Herec tvůrčím způsobem podle dramatického textu interpretuje role, vypráví nebo přednáší prozaické, poetické a dramatické texty v představeních v divadle, televizi, rozhlase, filmu či na jiných audiovizuálních nosičích.

Pracovní činnosti

 • Nastudování přidělených rolí.
 • Umělecké ztvárnění přidělených rolí dramatických děl.
 • Spolupráce s režisérem při zkouškách a představeních.
 • Vodění nebo mluvení loutek při zkouškách a představeních.
 • Četba dramatických či prozaických textů.
 • Přednes (recitace) poezie a prózy.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru dramatická umění. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání v oboru dramatické umění, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru dramatické umění a bakalářský studijní program v oboru dramatická umění.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
herectví

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Interpretace přidělených rolí v příslušném divadelním, filmovém, televizním nebo rozhlasovém žánru
Naučení se textu pro přidělenou roli
Nastudování přidělených rolí v příslušném divadelním, filmovém, televizním nebo rozhlasovém žánru podle pokynů režiséra

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací