Povolání
Scénograf

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Odborný směr:
Platové rozmezí
17 013 Kč - 33 229 Kč

Charakteristika

Scénograf vytváří návrhy scénických nebo kostýmních výprav představení a návrhy loutek pro loutková divadla.

Pracovní činnosti

  • Účast na osvětlovacích a technických zkouškách.
  • Spolupráce s odbornými pracovníky dílen při realizaci návrhů.
  • Vytváření návrhů scénických nebo kostýmních výprav představení a návrhů loutek.
  • Spolupráce s režisérem při zkouškách.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru výtvarná umění. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru výtvarná umění, bakalářský studijní program v oboru teorie a dějiny výtvarných umění a magisterský studijní program v oboru teorie a dějiny výtvarných umění.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
osvětlovací technika, osvětlovací postupy
scénografie, divadelní a filmové dekorace

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vytváření návrhů loutek pro loutková divadla
Vytváření návrhů scénických nebo kostýmních výprav představení
Koordinace scénografických prací ve spolupráci s odbornými pracovníky dílen při realizaci návrhů loutek pro loutková divadla
Koordinace scénografických prací ve spolupráci s odbornými pracovníky dílen při realizaci návrhů scénických nebo kostýmních výprav představení
Spolupráce s režisérem při přípravách scénických nebo kostýmních výprav představení, účast na osvětlovacích a technických zkouškách

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Poruchy vidění.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací