Povolání
Kameraman

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: dramatická, filmová, TV, rozhlasová tvorba
Alternativní názvy: Cameraman
Odborný směr:

Charakteristika

Kameraman obsluhuje kameru, vytváří a snímá obrazové stránky televizních a filmových děl.

Pracovní činnosti

 • Snímání televizních pořadů.
 • Vytváření obrazové stránky filmových a televizních děl v souladu s dramaturgickou koncepcí.
 • Obsluha filmové nebo televizní kamery.
 • Výběr exteriérů a příprava interiérů z hlediska obrazové koncepce.
 • Navrhování a utváření obrazové stránky trikových záběrů.
 • Zajišťování účinnosti a technické dokonalosti obrazové části.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru filmové, televizní a fotografické umění a nová média. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru filmové, televizní a fotografické umění a nová média.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
snímací technika, práce s kamerou, natáčení
osvětlovací technika, osvětlovací postupy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Navrhování způsobů úpravy obrazové složky trikových záběrů dle záměrů uměleckého zpracování filmu
Obsluha speciálních kamerových zařízení dle pokynů režiséra a kameramana filmu
Snímání obrazové stránky filmových děl v souladu s dramaturgickou a režijní koncepcí, včetně utváření obrazové stránky trikových záběrů
Snímání televizních pořadů, zajišťování estetické účinnosti a technické dokonalosti obrazové části televizního vysílání
Určování výtvarné koncepce filmového díla výběrem a organizací výrazových prostředků, v souladu s požadavky na kvalitu obrazu a s představami dramaturgie a režie
Výběr exteriérů a příprava interiérů z hlediska obrazové koncepce televizních pořadů, určování výtvarné koncepce obrazu výběrem a organizací výrazových prostředků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací