Povolání
Programátor analytik

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: navrhování, projektování a poradenství v IT
Alternativní názvy: Systémový programátor, System programmer, Systémový metodik, Systémový designer, Systémový tester, Programmer analyst, Senior programátor
Odborný směr:
Platové rozmezí
27 374 Kč - 50 572 Kč

Charakteristika

Programátor analytik na základě systémové analýzy procesů a požadavků uživatelů vytváří logické a strukturální diagramy informačních systémů a počítačových aplikací, programuje, testuje a ladí počítačové programy.

Pracovní činnosti

 • Analyzování procesů, legislativních, technických podmínek a požadavků uživatelů.
 • Navrhování a projednávání koncepce řešení informačních systémů a počítačových aplikací.
 • Vytváření projektové dokumentace - logických a strukturálních diagramů informačních systémů, programů a počítačových aplikací s ohledem na systémovou a datovou integritu.
 • Vytváření programových a datových struktur.
 • Dohled nad testováním a laděním komplexních programových celků a složitých úloh.
 • Programování v příslušném programovacím jazyce na základě analytické dokumentace.
 • Zpracování systémové dokumentace vytvořeného kódu a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru informatika. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru inženýrská informatika, magisterský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika, magisterský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika, magisterský studijní program v oboru aplikovaná matematika a magisterský studijní program v oboru aplikovaná informatika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Uspokojování zákaznických potřeb 
Samostatnost
Řešení problémů
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Objevování a orientace v informacích

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí
principy programování
programovací jazyky
vlastnosti informačních systémů
projektování informačních systémů
algoritmizace úloh
testování softwaru
lokalizace softwaru
informatika
softwarová prostředí, operační systémy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Analyzování a projektování náročných a složitých aplikací včetně navržení databází a integrace se stávajícími systémy
Analyzování procesů, legislativních a technických podmínek a požadavků uživatelů
Řízení procesu implementace počítačových aplikací včetně harmonizace s uživatelským prostředím
Řízení procesu zavádění všech systémových změn v uživatelských aplikacích
Vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb
Vytváření návrhů systémů ladění a testování komplexních programových celků a složitých úloh
Vytváření návrhů zavádění operačních a databázových systémů při řešení počítačových aplikací
Vytváření uživatelského rozhraní informačních systémů a počítačových aplikací
Vytváření analytické dokumentace jednodušších aplikací nebo dílčích aplikačních celků
Vytváření projektové dokumentace pomocí metajazyků a logických a strukturálních diagramů informačních systémů a jednotlivých počítačových aplikací
Vytváření uživatelské dokumentace počítačových aplikací

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací