Povolání
Systémový inženýr správy aplikací

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: navrhování, projektování a poradenství v IT
Alternativní názvy: Applications manager, IT specialist, Specialista IT - správa aplikací
Odborný směr:
Platové rozmezí
24 741 Kč - 44 276 Kč

Charakteristika

Systémový inženýr správy aplikací spravuje, rozvíjí a řídí procesy počítačového zpracování dat a tvorby výstupních sestav.

Pracovní činnosti

 • Sestavování pracovních postupů a provozních harmonogramů pro jednotlivé počítačové aplikace.
 • Projektování a koordinace servisu, údržby a správy databází.
 • Zavádění jednotné metodiky a technologických norem pro správu a administraci aplikací.
 • Navrhování a zavádění systémů ochrany dat a zabezpečení celých aplikací.
 • Navrhování systémů zálohování dat a jejich zabezpečení.
 • Řešení nestandardních provozních situací a jejich konzultace s uživateli a dodavateli.
 • Zajišťování ochrany a údržby databází používaných pro chod spravovaných aplikací.
 • Zajišťování konzultačních služeb a metodického řízení uživatelů aplikací.
 • Proškolování správců aplikací.
 • Vedení provozní dokumentace o využívaném software za účelem dodržování autorských práv v této oblasti.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru inženýrská informatika, magisterský studijní program v oboru informatika, magisterský studijní program v oboru aplikovaná informatika a magisterský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Uspokojování zákaznických potřeb 
Samostatnost
Řešení problémů
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
vlastnosti informačních systémů
principy programování
programovací jazyky
analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí
algoritmizace úloh
informatika
softwarová prostředí, operační systémy
projektování informačních systémů
kybernetická bezpečnost
ochrana dat, ochrana proti počítačovým virům

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zavádění jednotné metodiky a technologických norem pro správu a administraci aplikací
Řízení a koordinace správ centrálních databází včetně jejich navrhování a správy systémů pro jejich řízení
Provádění optimalizace výkonu aplikací systémů výpočetní techniky
Stanovování harmonogramu prací správy aplikací a zajišťování nestandardních výstupů pro uživatele
Navrhování a zavádění systémů ochrany dat a zabezpečení složitých a komplexních počítačových aplikací
Navrhování systémů zálohování dat a jejich zabezpečení
Řízení a metodické vedení samostatných správců a správců aplikací
Provádění školení samostatných správců a správců aplikací při zavádění nových aplikací
Proškolování správců operačních systémů a sítí
Sestavování schémat vedení provozní dokumentace o využívaném software za účelem dodržování autorských práv v této oblasti

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací