Povolání
Řídící letového provozu

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný směr:

Charakteristika

Řídící letového provozu řídí letový provoz, zajišťuje bezpečnost a plynulost civilní letecké dopravy ve vzdušném prostoru ČR.

Pracovní činnosti

  • Mezinárodní spolupráce a koordinace činnosti se spolupracujícími stanovišti a pracovišti v rámci státu.
  • Koordinace letového provozu se všemi uživateli vzdušného prostoru.
  • Zajištění propustnosti vzdušného prostoru a minimalizace zpoždění letů.
  • Udržování rozestupů mezi letadly a navigace po letových tratích v příslušných letových hladinách ve stanoveném prostoru odpovědnosti.
  • Vydávání letových povolení a příkazů letadlům.
  • Udržování spojení s letadly a poskytování letových informací letadlům a vedoucím směn, řešení vzniklých situací s osádkami letadel.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: