Povolání
Vedoucí poštovního provozu

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)

Charakteristika

Vedoucí poštovního provozu vykonává administrativní, kontrolní a dispečerské činnosti v poštovním provozu a poštovní přepravě, organizuje a koordinuje činnost zaměstnanců sběrného přepravního uzlu.

Pracovní činnosti

  • Operativní a metodické vedení specializovaných činností na úseku provozu pošty a poštovní přepravy.
  • Dispečerské řízení poštovní přepravy.
  • Vykonávání kontrolní a inspekční činnosti.
  • Organizace a koordinace činností zaměstnanců sběrného přepravního uzlu v rámci technologických procesů poštovní přepravy.
  • Jednání s mimorezortními orgány.
  • Zabezpečování lektorské činnosti.
  • Vedení samostatných provozoven pošty a přepravy.
  • Řízení, organizace činností a vedení zaměstnanců v organizačních útvarech v provozu pošty a přepravy.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: