Povolání
Veterinární technik

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: veterinární péče
Alternativní názvy: Veterinary technician
Platové rozmezí
21 509 Kč - 29 176 Kč

Charakteristika

Veterinární technik zajišťuje asistenci při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti veterinárního lékaře.

Pracovní činnosti

 • Provádění umělé inseminace a očkování zvířat.
 • Provádění běžných laboratorních prací.
 • Odběr vzorků a provádění dílčích vyšetření.
 • Poradenská činnost.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.
 • Prohlídka masa na jatkách pod dohledem veterinárního lékaře.
 • Asistence při podávání léčiv a veterinárních přípravků.
 • Asistence při provádění veterinárních zákroků v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních.
 • Kontrola dodržování hygienických podmínek.
 • Léčení nemocných nebo zraněných zvířat pod vedením veterinárního lékaře.
 • Prohlídky zvířat a provádění diagnóz.
 • Kontrola krmiv a krmných komponentů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži biologickými činiteli způsobujícími onemocnění.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru veterinární prevence. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru chov hospodářských zvířat.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
fyziologie a anatomie různých druhů zvířat
postupy vyšetřování zvířat
choroby zvířat obecně, kategorizace chorob, postupy a prostředky léčení
obvazová technika u zvířat
biochemie
možnosti očkování a postupy v prevenci nakažlivých chorob a jejich léčení

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola krmiv a krmných komponentů a dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat
Provádění fyzikálních měření a laboratorních vyšetření biologického a s ním souvisejícího materiálu při zajišťování asistence veterinárnímu lékaři
Provádění specializovaných diagnostických vyšetření na úseku biochemie, toxikologie, hematologie a imunologie při zajišťování asistence veterinárnímu lékaři
Vedení dokumentace a záznamů o zajišťování asistence při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti veterinárního lékaře
Provádění poradenské činnosti v rámci zajišťování asistence při preventivní, dozorové, diagnostické a léčebné činnosti veterinárního lékaře
Manipulace s předměty a materiály při odebírání vzorků biologických materiálů v terénu, při zajišťování asistence veterinárnímu lékaři
Asistence při provádění veterinárních zákroků v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních, provádění umělé inseminace a očkování zvířat
Léčení nemocných nebo zraněných zvířat pod vedením veterinárního lékaře, asistence při podávání léčiv a veterinárních přípravků
Provádění vyšetření zvířat podle pokynů veterinárního lékaře, vedení a pomoc při porodech zvířat s normálním průběhem

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací