Povolání
Veterinární lékař

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: veterinární péče
Alternativní názvy: Zvěrolékař, Veterinář, Veterinary surgeon, Veterinarian
Platové rozmezí
27 286 Kč - 47 547 Kč

Charakteristika

Veterinární lékař provádí preventivní, dozorové, diagnostické a léčebné činnosti v oboru veterinárního lékařství, ochranu veřejného zdraví a ekologie, ochranu zdraví a pohodu zvířat.

Pracovní činnosti

 • Vyhodnocování výsledků prohlídek jatečních zvířat.
 • Poradenská činnost v oblasti chovu zvířat.
 • Kontrola plnění veterinárních, hygienických a zoohygienických požadavků pro chov a výživu zvířat.
 • Kontrola krmiv a krmných komponentů.
 • Kontrola dodržování veterinárně hygienických požadavků ve výrobě, zpracování, skladování a přepravě živočišných produktů.
 • Provádění a vyhodnocování speciálních laboratorních prací.
 • Vedení vyšetřování a diagnostikování chorob nebo zranění zvířat.
 • Provádění chirurgických nebo léčebných veterinárních zákroků.
 • Kontrola dodržování platných právních předpisů a veterinárních hygienických požadavků a zásad.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži biologickými činiteli způsobujícími onemocnění.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru veterinární lékařství. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru biochemie a magisterský studijní program v oboru veterinární hygiena a ekologie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
fyziologie a anatomie různých druhů zvířat
postupy vyšetřování zvířat
choroby zvířat obecně, kategorizace chorob, postupy a prostředky léčení
sterilizace a kastrace zvířat

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Sledování, kontrola a posuzování vlivu vnějšího prostředí na chov zvířat, monitorování cizorodých látek v potravním řetězci v rozsahu dozorové činnosti veterinárního lékaře
Vyhodnocování a posuzování výsledků veterinárních mikrobiologických, chemických a toxikologických vyšetření živočišných produktů a rozhodování o jejich dalším využívání
Provádění a vyhodnocování laboratorních vyšetření a prací v oboru veterinárního lékařství
Provádění specializovaných diagnostických a léčebných prací v oboru veterinárního lékařství pod vedením lékaře se specializací
Provádění veterinárního vyšetřování a diagnostikování chorob nebo zranění zvířat
Vedení dokumentace a záznamů o provádění preventivní, dozorové, diagnostické a léčebné činnosti v oboru veterinárního lékařství
Provádění poradenské činnosti, přenášení nových metod a poznatků do praxe v oboru epizootologie, hygieny, ekologie a léčebně preventivní činnosti veterinárního lékaře
Provádění chirurgických nebo léčebných veterinárních zákroků v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních
Organizování kontroly krmiv a krmných komponentů při exportu, importu a schvalovacích řízeních výroby nových krmiv a veterinární dozor při jejich zavádění a při intoxikacích
Kontrola dodržování platných právních předpisů, veterinárních, hygienických a zoohygienických požadavků a zásad pro chov a výživu zvířat
Kontrola dodržování veterinárně hygienických požadavků ve výrobě, zpracování, skladování a přepravě živočišných produktů, posuzování výsledků prohlídek jatečních zvířat

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací