Povolání
Samostatný textilní návrhář

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: výroba látek
Alternativní názvy: Diplomovaný textilní technik návrhář textilií, Designér, Průmyslový designer, Textile designer
Platové rozmezí
20 160 Kč - 33 917 Kč

Charakteristika

Samostatný textilní návrhář navrhuje nové vzory a kolekce textilií.

Pracovní činnosti

 • Evidence příslušné technické dokumentace.
 • Sledování technologických postupů při realizaci návrhu.
 • Příprava podkladů pro tvorbu velkoobchodních cen.
 • Sledování módních trendů a podílení se na vytváření nové kolekce.
 • Zpracování dílčích podkladů a vzorků dle pokynů vycházejících ze zadávacích podmínek trendů.
 • Aktivní podíl na zpracování témat.
 • Realizace trendových témat na nových a efektivních materiálech.
 • Aktivní podíl na navrhování nových vzorů – dezénů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba a bakalářský studijní program v oboru výtvarná umění. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví, vyšší odborné vzdělání v oboru textil a oděvnictví, střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví, vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví, bakalářský studijní program ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
základy textilních technologií, základní druhy strojů a zařízení
textilní návrhářství
systémy a standardy kvality v textilu a oděvnictví

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických podkladech v textilní a oděvní výrobě
Vytváření textilních tvarů, střihů a nomenklaturních výrobků včetně dalších přípravků do výroby
Stanovování druhů polotovarů a množství materiálů pro textilní výrobu
Zpracování dokumentace pro výrobu textilií (spotřební normy, postupy pro finální úpravu a zpracování)
Zpracování výpočtů pro tvorbu nových modelů textilií
Spolupráce při vytváření podkladů pro tvorbu cen
Vypracování konstrukční dokumentace

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací