Povolání
Textilní návrhář specialista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: výroba látek
Alternativní názvy: Textile designer, Designér
Platové rozmezí
17 751 Kč - 31 706 Kč

Charakteristika

Textilní návrhář specialista tvůrčím způsobem navrhuje a organizuje přípravu nových vzorů a trendových kolekcí v textilní výrobě.

Pracovní činnosti

  • Řízení sledování módních trendů a technologického vývoje v odvětví.
  • Řízení průzkum trhu, sledování požadavku zákazníků, mapování konkurence.
  • Organizace vytváření filosofie dezénových kolekcí vycházející z módních trendů i z invence vlastní a z invence řízeného kolektivu
  • Vypracování strategie přípravy a řízení tvorby dezénových kolekcí.
  • Navrhování a vytváření nových vzorů klasickými a digitálními technologiemi.
  • Řízení spolupráce s vnitropodnikovými útvary.
  • Rozhodování o volbě materiálů vhodných pro realizaci dezénových kolekcí s ohledem na funkční vlastnosti výrobků.
  • Prezentace dezénové kolekce při odborných a obchodních jednáních.
  • Vyhodnocování ekonomiky dezénové kolekce.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru výtvarná umění a magisterský studijní program ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví, bakalářský studijní program v oboru výtvarná umění, vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví a vyšší odborné vzdělání v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
základy textilních technologií, základní druhy strojů a zařízení
textilní návrhářství
systémy a standardy kvality v textilu a oděvnictví
historie
výtvarné techniky

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Řízení návrhářských prací v textilním průmyslu
Organizace kooperativních řešení s úsekem technologickým, ekonomickým a výrobním
Organizace spolupráce s vnitropodnikovými útvary při vytváření podkladů pro tvorbu cen
Stanovování druhů polotovarů a množství materiálů pro desénové kolekce
Řízení procesů vytváření filosofie desénových kolekcí
Řízení procesů sledování módních trendů, technologického vývoje v odvětví, průzkumu trhu, konkurence
Řízení zpracování dokumentace pro výrobu desénové kolekce (spotřební normy, postupy pro finální úpravu a zpracování)

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací