Povolání
Samostatný dřevařský technik

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Alternativní názvy: Wood industry engineer, Diplomovaný dřevařský technik

Charakteristika

Samostatný dřevařský technik provádí komplexní přípravu technické dokumentace, řeší výzkumné a vývojové úkoly, kontroluje výrobu a zajišťuje systémy řízení jakosti, organizaci dělby práce a motivování zaměstnanců a zabezpečuje technické podmínky dřevařské a nábytkářské výroby.

Pracovní činnosti

 • Aplikace teoretických poznatků při výzkumu a vývoji nových metod zajišťování konkrétních procesů a jevů.
 • Řízení výroby nebo provozu se složitým vnitřním členěním podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.
 • Samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů.
 • Zajišťování a metodické řízení kontroly jakosti a kvality vstupů, výrobních procesů a výstupní kontroly.
 • Koordinace řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby a provozu.
 • Zpracování a kontrola plnění operativních plánů výroby a provozu.
 • Řízení a organizace prací mistrů na vymezeném technologickém úseku.
 • Zpracovávání konstrukčního řešení nových výrobků a navrhování nových modelů výrobků.
 • Koordinace výrobního nebo provozního úseku s navazujícími oblastmi činnosti podniku.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Stanovování technologií nejobtížnějších výrobních etap.
 • Zajišťování komplexní technologické přípravy a postupů výroby na nové druhy dřevařských a nábytkářských výrob.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: