Povolání
Dřevařský inženýr

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Alternativní názvy: Wood industry engineer

Charakteristika

Dřevařský inženýr koordinuje a řídí zpracovávání technické dokumentace, zajišťuje a organizuje přípravu výroby, řídí a organizuje výrobu, koordinuje zavádění kontrolních systémů jakosti a zajišťuje vědeckou a výzkumně vývojovou činnost v dřevařské a nábytkářské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Řízení technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových výrobků.
 • Organizace vypracování technologických předpisů, norem spotřeby práce a materiálu.
 • Zajišťování a organizace technologické přípravy.
 • Zpracování zásad, metodik, pravidel a předpisů k zabezpečení plynulého chodu provozu.
 • Provádění velmi náročných konstrukčních prací.
 • Navrhování a vytváření nejsložitějších typů, modelů, tvarů a vzorů výrobků.
 • Řízení a koordinace vypracování konstrukčních podkladů.
 • Studium, analýza a řešení závažných a složitých vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů.
 • Aplikace vědeckých poznatků při výzkumu a vývoji nových metod zajišťování konkrétních procesů a jevů.
 • Řízení kolektivu tvůrčích vědeckých a výzkumných pracovníků.
 • Vyvíjení systémů řízení jakosti a koordinace činnosti při zavádění těchto systémů ve výrobě.
 • Zapojení do vědecko-pedagogické činnosti, mezinárodní vědecké a výzkumné činnosti.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Komplexní řízení plně automatizované výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: