Povolání
Architekt a urbanista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: architektura a urbanismus
Alternativní názvy: Architect
Platové rozmezí
21 327 Kč - 44 136 Kč

Charakteristika

Architekt umělecky a technicky navrhuje projekty územních celků, stavebních děl a jejich interiérů, dále např. sady, nábytek a další prvky interiérových řešení s přihlédnutím k funkční a výtvarné úrovni daného díla, navrhuje koncepce a plány prostorových a funkčních vazeb v krajině a obci, zpracovává v textové, literární formě základní ideovou koncepci výstavy, navrhuje výtvarně prostorovou koncepci výstavy komerčního i nekomerčního charakteru.

Pracovní činnosti

  • Zpracování projektů interiérů a scénických řešení.
  • Spolupráce se specialisty na přípravě projektových řešení.
  • Tvorba ideových návrhů architektonických a výtvarných řešení.
  • Zpracování architektonických projektů stavebních děl.
  • Autorský dozor nad realizací děl.
  • Tvorba koncepcí a plánů prostorových a funkčních vazeb v krajině a obci.
  • Zpracování projektů funkčních a prostorových řešení.
  • Zpracování projektů území, krajiny a sadů.
  • Zpracování návrhů detailů vybavení.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

více informací

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací:

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné dovednosti.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací