Povolání
Dramaturg

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Odborný směr:
Platové rozmezí
21 539 Kč - 44 479 Kč

Charakteristika

Dramaturg sestavuje návrhy dramaturgických plánů, provádí výběr děl a spolupracuje s autory a inscenátory při jejich realizaci.

Pracovní činnosti

 • Výběr vhodných děl, spolupráce s autory a inscenátory při jejich realizaci.
 • Autorské úpravy dramatických textů a libret.
 • Poskytování poradenských služeb v uměleckých agenturách umělcům a pořadatelským zařízením.
 • Zajišťování dodání studijních a notových materiálů.
 • Tvůrčí spolupráce s autory, skladateli, překladateli a inscenátory.
 • Sestavování návrhů dramaturgických plánů.
 • Spolupráce na návrzích tiskovin k inscenacím, kontrola textů pro titulkovací zařízení.
 • Prověřování finanční náročnosti navrhovaných titulů z hlediska pronájmů materiálů a autorských práv.
 • Umělecké hodnocení uváděných inscenací.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru filmové, televizní a fotografické umění a nová média, magisterský studijní program v oboru filmové, televizní a fotografické umění a nová média, magisterský studijní program v oboru dramatická umění a bakalářský studijní program v oboru teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
dramaturgie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování scénářů jako celku z hlediska možností jevištního ztvárnění
Sestavování návrhů dramaturgických plánů a umělecké koncepce v divadlech
Propočítávání finanční náročnosti dramatických děl z hlediska pronájmů materiálů a autorských práv
Umělecké hodnocení dramatických děl
Spolupráce s autory, skladateli a překladateli při realizaci dramatických děl
Kontrola textů pro titulkovací zařízení
Spolupráce s ostatními inscenátory při vytváření koncepce divadelní hry a podoby scén
Tvorba tiskovin k dramatickým dílům
Autorské úpravy dramatických textů a libret

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

více informací