Povolání
Sociolog specialista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: vysokoškolské vzdělávání a věda
Alternativní názvy: Sociologist, Sociolog medií, Sociolog spotřeby, Sociolog organizací, Sociolog města, Sociolog venkova, Sociolog práce, Sociolog nemoci a zdraví, Sociolog sportu, Sociolog migrace, Sociolog rodiny
Platové rozmezí
20 237 Kč - 36 412 Kč

Charakteristika

Sociolog specialista uplatňuje teorie, metody a techniky sociologického výzkumu při studiu a popisu struktury sociálních systémů, populací, sociálních skupin a institucí. Závěry sociologické analýzy jsou uplatněny v akademickém sektoru i mimo něj ve veřejném, soukromém a neziskovém sektoru.

Pracovní činnosti

 • Tvorba a aplikace metodologie provádění sociologických průzkumů.
 • Studium a popis struktury sociálních systémů, populací, sociálních skupin a institucí.
 • Koordinace sociologických výzkumných prací včetně provádění příslušných analýz.
 • Zobecňování závěrů sociologických průzkumů a analýz.
 • Zpracování koncepce, analýzy a expertízy v oblasti sociologie pro lokální, národní nebo nadnárodní organizace z veřejného, neziskového a soukromého sektoru.
 • Vedení týmu odborných pracovníků.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Tvorba aplikace sociologické teorie.
 • Publikace odborných článků, monografií a závěrečných zpráv.
 • Prezentace výstupů výzkumu odborné komunitě a veřejnosti.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru sociologie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
základy sociologie
metody a techniky sběru sociologických dat
metody analýz a interpretace sociologických dat
problematika sociálních jevů
demografie
design sociologického výzkumu

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání dat a informací získaných sociologickými průzkumy, popř. dalších potřebných informací
Provádění interpretace výsledků sociologických průzkumů
Poskytování rad a informací v oblasti sociologických průzkumů a interpretací výsledků těchto průzkumů
Navrhování opatření ke změně analyzovaných sociálních jevů
Stanovování metodologie sociologických průzkumů a interpretace zjištěných dat při zkoumání podstaty lidského chování a sociálních situací

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací