Povolání
Tiskový mluvčí

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: média
Alternativní názvy: PR officer, Press agent, Public relations officer
Platové rozmezí
19 172 Kč - 49 325 Kč

Charakteristika

Tiskový mluvčí řídí oblast mediální politiky, zabezpečuje tvorbu koncepce a strategie v této oblasti.

Pracovní činnosti

  • Vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích.
  • Tvorba mediální politiky a koncepce.
  • Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti, hromadným sdělovacím prostředkům a zpravodajským agenturám.
  • Publicistická činnost.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru mediální a komunikační studia. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zajišťování realizace plánů, projektů či programů informovanosti včetně využívání a spolupráce se všemi druhy médií
Zpracovávání mediální politiky a koncepce mediálních strategií organizace, státních úřadů, orgánů územně samosprávních celků, vlády, prezidenta republiky, parlamentu apod.
Zpracovávání plánů, projektů a programů informování veřejnosti
Vypracování odborných informačních výstupů, popř. jiných dokladů či dokumentů
Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům včetně osobního vystupování v těchto hromadných sdělovacích prostředcích

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy vidění.
  • Závažná onemocnění páteře.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.
  • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací