Povolání
Investiční makléř

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: bankovnictví a finanční služby
Alternativní názvy: Share dealer, Stock broker, Burzovní poradce, Burzovní expert, Obchodník s cennými papíry, Burzovní makléř, Equity salesman
Platové rozmezí
24 239 Kč - 42 068 Kč

Charakteristika

Investiční makléř provádí pokyny na účet zákazníka nebo uskutečňuje obchody na vlastní účet týkající se investičních nástrojů nebo upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem nebo bez závazku jejich upsání. Koordinuje a zajišťuje nákup a prodej cenných papírů, akcií a obligací v zastoupení vlastní společnosti nebo zákazníků na základě jejich pověření.

Pracovní činnosti

  • Získávání a vyhodnocování informací o aktuálním vývoji na tuzemských a zahraničních kapitálových a finančních trzích.
  • Sledování a analyzování vývoje trhu s cennými papíry, akciemi, obligacemi a jinými finančními nástroji včetně deviz.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Nákup a prodej všech druhů finančních prostředků včetně deviz v zastoupení vlastní společnosti nebo zákazníků.
  • Získávání všech potřebných informací pro příslušné finančně-investiční transakce.
  • Informování zákazníků o situaci na finančním trhu a perspektivách jeho vývoje.
  • Zajištění odborného poradenství pro členy týmu.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru ekonomika a management a magisterský studijní program v oboru matematika. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program, bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání, střední vzdělání s maturitní zkouškou, magisterský studijní program, bakalářský studijní program v oboru ekonomické teorie, bakalářský studijní program v oboru matematika, bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bankovnictví obecně a bankovní služby
finanční trhy, makléřská činnost
základní principy obchodování s cennými papíry
kapitálové trhy, makléřská činnost

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění vlastních analýz vývoje kapitálových trhů
Příprava podkladů a dokladů potřebných pro uskutečňování obchodů na kapitálových trzích
Obchodování se všemi druhy cenných papírů (akcie, obligace, dluhopisy apod.)
Zpracovávání komplexních analýz finančního trhu
Poskytování komplexní poradenské a konzultační služby pro klienty v oblasti kapitálových trhů
Projednávání nejsložitějších obchodů v oblasti cenných papírů s klienty i s ostatními účastníky tohoto obchodu
Zajišťování realizace nejsložitějších obchodů s cennými papíry dle požadavků klientů a v souladu s platnými předpisy

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací