Povolání
Optik

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Optician, Odlévač skleněných čoček
Platové rozmezí
16 247 Kč - 28 653 Kč

Charakteristika

Optik provádí technologický proces opracování optických skel a jiných optických materiálů za studena za účelem zhotovení optických elementů a sestav včetně nanášení tenkých vrstev s předem stanovenými parametry dle výkresové dokumentace.

Pracovní činnosti

  • Kontrola parametrů, kvality a odolnosti optických ploch.
  • Specializované práce ve výrobě optických součástí – vakuové vrstvení.
  • Přípravné práce při zpracování optických polotovarů.
  • Obsluha strojů a zařízení při opracování optických elementů – čočky, hranoly, filtry, zrcadla.
  • Komplexní technologický proces – řezání, tvarování, broušení, leštění, centrování, tmelení.
  • Výroba optických elementů pomocí CNC optické technologie.
  • Zaznamenávání technických údajů, manipulace a práce s optickými elementy, mezioperační transport, ochranné balení a expedice.
  • Výroba záměrných značek.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru optik. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru hodinář, hodinářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba a střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
optická protetika/čočky
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
technická optika a optické díly

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha stojů a zařízení na výrobu a zpracování optických dílů
Slepování optických dílů
Měření tvarů, rozměrů a zakulacení ploch optických dílů
Měření a kontrola přesnosti a parametrů dílů a výrobků z oblasti přesné mechaniky vč. elektrických veličin
Orientace v normách a v technických podkladech v oblasti optických přístrojů
Slícovávání částí strojů, zařízení a konstrukcí
Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací