Povolání
Odborný pracovník vztahů k veřejnosti

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: média
Alternativní názvy: PR officer, Public relations officer
Platové rozmezí
19 172 Kč - 49 325 Kč

Charakteristika

Odborný pracovník vztahů k veřejnosti zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy organizace k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům.

Pracovní činnosti

  • Prezentace činnosti organizace ve vztahu k veřejnosti.
  • Zajišťování součinnosti s médii, organizace tiskových konferencí.
  • Sledování periodik, vyhodnocování jejich přístupu k vybraným tématům.
  • Vytváření a realizace projektů a programů informování.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru mediální a komunikační studia. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání, vyšší odborné vzdělání v oboru publicistika a bakalářský studijní program.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání plánů, projektů a programů informování
Vyhodnocování názorů veřejnosti na vybraná témata (vedení statistik, přehledů apod.)
Sledování periodik, popř. ostatních médií s cílem vyhledat reakce a přístupy k vybraným tématům
Vypracovávání odborných informačních výstupů
Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům (tiskový mluvčí)
Zajišťování realizace plánů, projektů či programů informovanosti včetně využívání a spolupráce se všemi druhy médií
Organizování tiskových konferencí

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy vidění.
  • Závažná onemocnění páteře.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.
  • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací