Povolání
Hutník tažeč kovů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: tváření kovů v hutní výrobě
Alternativní názvy: Tažeč
Platové rozmezí
18 328 Kč - 40 288 Kč

Charakteristika

Hutník tažeč kovů obsluhuje zařízení pro výrobu drátů, trubek a tyčí technologií tažení za studena i za tepla.

Pracovní činnosti

 • Seřizování tažných zařízení.
 • Obsluha zařízení pro tažení drátů pomocí tvarových průvlaků nebo válečkových ploštících přístrojů.
 • Obsluha zařízení pro tažení ocelových drátů a drátů z neželezných kovů na jednoduchých nebo vícenásobných drátotazích.
 • Obsluha zařízení pro tvarování (ploštění) speciálních drátů s vysokou přesností.
 • Ošetřování, údržba a drobné opravy tažných zařízení a technického vybavení tažírny.
 • Obsluha zařízení pro tažení ocelových profilů.
 • Hrotování trubek, nastřihování a hrotování tyčí, profilů plochých i nepravidelných průřezů za studena nebo za tepla pod bucharem.
 • Obsluha zařízení pro tažení trubek a trubkových profilů za tepla i za studena na jednotažných i na třítažných poloautomatických stolicích vč. přestavby stolice.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce a pracovní dobou na směny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba, střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
technologie tažení kovů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických postupech v hutní výrobě
Volba technologických podmínek a parametrů pro výrobu drátů, trubek a tyčí tažením za studena i za tepla
Seřizování, ošetřování a údržba tratí na výrobu drátů, dělících, rovnacích, frézovacích a úpravárenských linek při výrobě tažených kovových materiálů
Obsluha poloautomatických stolic pro tažení trubek a trubkových profilů za tepla i za studena, včetně přestavby stolice
Obsluha tažných stolic pro tažení různých ocelových profilů za studena
Obsluha bucharů pro hrotování trubek, tyčí a profilů plochých i nepravidelných průřezů za studena nebo za tepla
Řízení ovládacích panelů třítažných automatických stolic pro tažení přesných ocelových trub podle speciálních požadavků odběratelů
Obsluha jednoduchých, vícenásobných a spřažených drátotahů pro tažení ocelových drátů a drátů z neželezných kovů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací