Povolání
Práškový metalurg

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: tváření kovů v hutní výrobě
Alternativní názvy: Powder metallurgist, Press operator of powder metallurgy, Lisař práškové metalurgie
Platové rozmezí
20 004 Kč - 36 790 Kč

Charakteristika

Práškový metalurg obsluhuje strojní zařízení na drcení a mletí surovin, úpravu prášků a jeho lisování v technologickém procesu práškové metalurgie.

Pracovní činnosti

 • Drcení, mletí a třídění surovin v technologickém procesu práškové metalurgie včetně obsluhy strojních zařízení.
 • Úprava prášků mícháním, proséváním a tříděním.
 • Lisování prášků na přímočarých, rotačních a protlačovacích lisech.
 • Tvarování výlisků.
 • Spékání, slinování polotovarů z prášků.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži pracovní dobou na směny, hlukem, prachem a chemickými látkami.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů a střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
technologie práškové metalurgie
bezpečnost práce a požární ochrana ve strojírenství a kovovýrobě

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha vakuové slinovací pece pro odparafinování a slinování SK jader v technologickém procesu práškové metalurgie
Obsluha rozprašovací sušárny, nastavování vstupních parametrů pro příslušný druh materiálu v technologickém procesu práškové metalurgie
Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění činností v technologickém procesu práškové metalurgie
Příprava, drcení a třídění surovin a polotovarů v technologickém procesu práškové metalurgie
Seřizování, ošetřování a údržba zařízení pro provádění činností v technologickém procesu práškové metalurgie
Obsluha hydraulických lisů pro lisování hranolů slinutých karbidů v práškové metalurgii
Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce
Tvarování předslinutých polotovarů včetně obsluhy zařízení a seřizování přípravků v technologickém procesu práškové metalurgie

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací