Povolání
Modelář ve slévárenství

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: slévárenství
Alternativní názvy: Pattern maker, Core maker, Core moulder
Platové rozmezí
19 136 Kč - 33 202 Kč

Charakteristika

Modelář ve slévárenství zhotovuje modely a modelová zařízení, podle nichž jsou vyráběny formy pro odlévání odlitků.

Pracovní činnosti

  • Zhotovování složitých modelů, modelových zařízení.
  • Obrábění modelů nebo jejich dílů a jaderníků ze dřeva, plastů a kovů na soustruzích, frézách a dalších obráběcích strojích.
  • Zhotovování speciálních modelů a modelových konstrukcí pro potřeby vývoje nových strojů a součástí nebo nových technologií.
  • Odlévání modelů nebo jejich dílů a jaderníků z licích pryskyřic do forem, laminování.
  • Opravy a úpravy již zhotovených modelů.
  • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
  • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.
  • Čištění, ošetřování a údržba technického a technologického vybavení a provádění jednoduchých oprav.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru modelář, modelářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
dřevěné materiály a polotovary
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
technologie zhotovování slévárenských forem a slévárenských modelových zařízení
plastové a termoplastové materiály a jejich vlastnosti
nátěrové hmoty, spojovací materiál, tmely a jiné

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Technologie výroby kovových odlitků
Výroba a opravy modelových zařízení
Povrchové úpravy a opravy zhotovených modelových zařízení
Seřizování, ošetřování a údržba technického vybavení modelárny
Obsluha strojního zařízení (např. konvenčních frézek, soustruhů, vrtaček apod.)
Obsluha strojů a zařízení modelárny
Volba technologického postupu výroby modelu pro slévárenskou výrobu
Práce s ručním nářadím (např. elektrickým)
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků podle třídy přesnosti a jakosti povrchu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací