Specializace povolání
Montér hydroizolací plochých střech

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Nadřízené povolání: Montér hydroizolací
Příbuzné specializace: Montér hydroizolací spodní stavby
Platové rozmezí
12 416 Kč - 23 308 Kč

Charakteristika

Montér hydroizolací plochých střech zhotovuje, opravuje a udržuje tepelněizolační a hydroizolační vrstvy střešního pláště plochých střech.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů zhotovování tepelných izolací a hydroizolací plochých střech.
 • Příprava materiálů pro izolace a jejich doprava na střechu.
 • Volba, používání a ošetřování nářadí a pracovních pomůcek.
 • Úprava podkladu pro izolace.
 • Zhotovování tepelných izolací a hydroizolací včetně řešení detailů – úprava izolací u nástřešních těles, odvodnění střech aj.
 • Konečná úprava izolací ochrannými vrstvami.
 • Kontrola provedených prací.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru izolatér, izolatérské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie provádění stavebních izolací
technické kreslení ve stavebnictví
pozemní stavby
materiály pro stavební izolace

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech hydroizolací plochých střech
Orientace v technologických postupech montáží a oprav hydroizolací plochých střech
Prokazování znalostí základních technologických postupů pro provádění hydroizolací plochých střech
Návrh pracovních postupů, nářadí, pracovních pomůcek a materiálů pro montáže a opravy hydroizolací plochých střech
Výpočet ploch plochých střech a potřeby materiálů pro hydroizolace střech
Posuzování kvality materiálů pro montáže a opravy hydroizolací plochých střech
Posuzování podkladů pro hydroizolace plochých střech
Příprava izolačních materiálů pro provádění hydroizolací plochých střech
Obsluha svařovacích přístrojů a nástrojů
Doprava izolačních a ostatních materiálů a jejich ukládání, obsluhování dopravních prostředků
Provádění hydroizolací plochých střech
Opracování konstrukčních detailů plochých střech
Prokazování znalostí provádění tepelných izolací a parozábran plochých střech
Prokazování znalostí kontroly, ochrany, údržby a předávání provedených hydroizolací
Nakládání s odpady a dodržování BOZP při provádění izolací

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací