Specializace povolání
Tiskař na sítotiskových strojích

Odborný směr:
Platové rozmezí
14 506 Kč - 39 503 Kč

Charakteristika

Tiskař na sítotiskových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na všech formátech strojů využívajících tiskový proces průtisku.

Pracovní činnosti

 • Příprava základních materiálů včetně tiskové barvy.
 • Příprava tisku a seřízení sítotiskového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba tištěných materiálů.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Zhotovení a kontrola tiskových forem

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven významné zátěži hlukem. Také je vystaven značné zátěži pracovní dobou na směny, hlukem, chemickými látkami a invazivními alergeny. Je nutné počítat je vystaven zátěži teplem, zraku a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru tiskař na polygrafických strojích, tiskařské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie, střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru tiskař na polygrafických strojích, tiskařské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
polygrafické materiály
sítotisk
tisk na velkoformátových strojích
základní funkce a údržba tiskařských strojů
systémy a technologie integrované polygrafické výroby

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na sítotiskových strojích
Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na sítotiskových strojích
Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, tiskových forem a tiskových barev na sítotiskových strojích
Příprava a seřízení sítotiskových strojů
Dodržení normativu při tisku celé zakázky na sítotiskových strojích
Dokončení tisku, předání zakázky na sítotiskových strojích
Kontrola, údržba a čištění tiskového stroje
Obsluha řídící (RIP) a osvitové jednotky (CtS) (Computer to screen) včetně periférií, nastavení laserového osvitového zařízení v sítotisku

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací