Specializace povolání
Masér pro sportovní a rekondiční masáž

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: péče o tělo
Alternativní názvy: Sportovní masér (jazykové mutace)
Nadřízené povolání: Masér
Platové rozmezí
14 753 Kč - 23 463 Kč

Charakteristika

Masér pro sportovní masáž provádí neléčebné, sportovní a pohotovostní masáže.

Pracovní činnosti

 • Navázání kontaktu s klientem.
 • Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta.
 • Vykonávání ručních masáží celého těla – sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní.
 • Aplikace masážních přípravků.
 • Objednávání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny u dodavatelů.
 • Dodržování zdravotně-hygienických předpisů.
 • Skladování masérských přípravků, pomůcek a přístrojů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce a malých svalových skupin. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru provoz služeb a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru osobní služby. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru rehabilitace, vyšší odborné vzdělání v oboru rehabilitace, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů osobní a provozní služby a střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zdravotnictví.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
tělesné masáže
masáže (nezdravotnické)
zdravověda

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování zdravotně-hygienických předpisů
Objednávání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny u dodavatelů
Skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů
Aplikace masážních přípravků při masážích klientů
Navázání kontaktu s klientem
Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta
Vykonávání ručních masáží celého těla – sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.

více informací