Specializace povolání
Řidič osobní dopravy

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Řidič autobusů, trolejbusů
Nadřízené povolání: Řidič silniční dopravy
Odborný směr:
Platové rozmezí
22 501 Kč - 38 062 Kč

Charakteristika

Řidič osobní dopravy bezpečně řídí silniční vozidla přepravy osob a dopravuje cestující při krátkých a dálkových cestách.

Pracovní činnosti

 • Řízení silničního vozidla osobní dopravy řádným a bezpečným způsobem.
 • Vedení záznamů a dokladů o provozu vozidla osobní dopravy a o činnosti řidiče.
 • Vydávání pokynů k zajištění bezpečné přepravy cestujících.
 • Kontrola technického stavu vozidla.
 • Dodržování pracovního rozvrhu, jízdního řádu a určené trasy.
 • Organizace přepravy cestujících včetně bezpečné přepravy jejich zavazadel, výběr jízdného, poplatků a náhrad podle přepravního tarifu.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži pracovní dobou na směny. Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem a vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
řízení autobusů (řidičský průkaz sk. D)
silniční doprava - technicko organizační zabezpečení
pravidla kontroly cestujících v dopravním prostředku

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v předpisech pro řízení autobusů, trolejbusů a tramvají a dopravu cestujících po krátkých i dálkových trasách
Kontrola provozuschopnosti autobusů, trolejbusů a tramvají před započetím jízdy
Vyplňování a vedení záznamů o provozu autobusů, trolejbusů a tramvají, obstarávání a kompletace dopravních dokumentů a jiných dokladů
Organizace přepravy osob, cestujících autobusy, trolejbusy a tramvajemi, včetně bezpečné přepravy jejich zavazadel
Řízení autobusů a trolejbusů, včetně výběru jízdného, poplatků a náhrad podle přepravního tarifu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Duševní poruchy.

více informací