Specializace povolání
Řidič osobních a malých dodávkových automobilů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Řidič sanitního vozidla, Řidič mikrobusu, Řidič osobního automobilu, Řidič dodávkového automobilu, Řidič sanitky, Taxikář, Driver, Taxi driver
Nadřízené povolání: Řidič silniční dopravy
Odborný směr:
Platové rozmezí
17 446 Kč - 33 365 Kč

Charakteristika

Řidič osobních a malých dodávkových automobilů je schopný bezpečně řídit vozidla s cestujícími nebo nákladem při krátkých a dálkových cestách.

Pracovní činnosti

 • Odpovědnost za vozidlo a kontrola jeho provozuschopnosti.
 • Dodržování pracovního rozvrhu a určené trasy.
 • Vedení záznamů o provozu vozidla, obstarávání a kompletace dopravních dokumentů, celních a jiných dokladů.
 • Řízení vozidla řádným a bezpečným způsobem s ohledem na stav vozovky, počasí, dopravu cestujících a dopravní podmínky při zachovávání předpisů o pracovní době řidiče.
 • Údržba a běžné opravy vozidla, kontrola nástrojů, vybavení a komunikačních zařízení.
 • Kontrola naložení vozidla, zabezpečení nákladu v rámci stanovené nosnosti vozidla.
 • Doprava cestujících dle požadavků či dodání nákladu s doprovodnými dokumenty, výběr tržeb příslušných poplatků.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži zraku, rizikem úrazu a rizikem obecného ohrožení.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu. Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list a střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
ošetřování a údržba motorových vozidel

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v předpisech týkajících se silniční osobní dopravy

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací