Specializace povolání
Provozní zámečník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Alternativní názvy: Strojní zámečník, Údržbář, Workshop fitter
Nadřízené povolání: Zámečník
Platové rozmezí
16 247 Kč - 27 695 Kč

Charakteristika

Provozní zámečník provádí opravy strojů a strojírenských zařízení.

Pracovní činnosti

 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Ustavování strojů, zařízení, dopravníkových a výrobních linek.
 • Opravy přírubových spojů trub a armatur potrubí.
 • Provádění běžných, středních a generálních oprav strojů a zařízení.
 • Provádění revizí strojů a zařízení.
 • Zhotovování různých nosných konstrukcí a krytů.
 • Provádění údržbářských a opravárenských prací.
 • Vyhledávání závad a stanovování technologie oprav.
 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Provádění funkčních zkoušek.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení, střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení a střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
strojní mechanismy
technologie svařování kovů
elektrotechnika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Ustavování strojů, zařízení a výrobních linek
Svařování kovů
Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení
Slícovávání částí strojů, zařízení a konstrukcí
Kontrola a provádění funkčních zkoušek strojů, zařízení a výrobních linek
Diagnostikování poruch strojů, zařízení a výrobních linek
Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav strojů a zařízení
Provádění údržby, rekonstrukcí, oprav a generálních oprav strojů a zařízení
Měření parametrů strojů, zařízení a výrobních linek
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací