Specializace povolání
Montér ocelových konstrukcí

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Alternativní názvy: Assambler, Structural steel erector, Montér kovových konstrukcí, Fitter
Nadřízené povolání: Zámečník
Platové rozmezí
16 455 Kč - 35 536 Kč

Charakteristika

Montér ocelových konstrukcí provádí přípravné a montážní práce na montážích a opravách ocelových konstrukcí, budov a mostů.

Pracovní činnosti

 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Provádění oprav ocelových konstrukcí.
 • Sestavování konstrukcí z dílů podle dokumentace.
 • Montáž dílů ocelových konstrukcí.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Příprava pracoviště.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži prací ve výškách.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
ocelové konstrukce pro různé druhy objektů a zařízení
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
strojní mechanismy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Svařování kovů
Používání různých prostředků pro manipulaci s ocelovými konstrukcemi a jejich částmi
Orientace v normách a v technických podkladech pro montáž a opravy ocelových konstrukcí
Sestavování, montáž a demontáž ocelových konstrukcí
Příprava ocelových konstrukcí na svařování
Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu
Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a dílů pro provádění montáže a demontáže ocelových konstrukcí
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací