Specializace povolání
Překladatel

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: tlumočení, překladatelství
Alternativní názvy: Translator
Nadřízené povolání: Tlumočník, překladatel
Platové rozmezí
20 951 Kč - 37 373 Kč

Charakteristika

Překladatel překládá texty z jednoho jazyka do druhého.

Pracovní činnosti

  • Čtení a interpretace překládaného textu s následným výběrem odpovídající překladatelské metody.
  • Písemný překlad různorodých uměleckých či odborných textů.
  • Příprava odborných materiálů pro realizaci vlastní překladatelské činnosti.
  • Studium jazykové a odborné literatury s cílem zabezpečit správnost překladu.
  • Kontrolní čtení přeložených textů zaměřené na odstranění nepřesností a případných věcných a jazykových chyb v překladu.
  • Prezentace přeloženého textu zadavateli/odběrateli překladu.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru filologie a magisterský studijní program v oboru filologie. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, magisterský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení), vyšší odborné vzdělání v oboru cestovní ruch, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium, bakalářský studijní program v oboru mediální a komunikační studia a magisterský studijní program v oboru mediální a komunikační studia.

více informací

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
jazyk vybrané země
kultura vybrané země
lingvistika
sémantika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Využívání základních technik beletristické tvorby
Využívání umění výstavby děje a kompozice
Používání široké slovní zásoby
Využívání  odborné jazykové literatury – slovníky (překladové, terminologické, atd.)
Využívání odborné literatury související s překládaným textem
Interpretace překládaného textu
Výběr vhodné překladatelské metody
Využívání pomocné literatury související s překládaným textem (historické, apod.)
Vyhotovování písemných překladů různorodých uměleckých a odborných textů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy vidění.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací