Povolání
Pomocný pracovník v zemědělství

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Pomocný chovatel v zemědělství, Pomocný dělník v zemědělství, Pomocný dělník, Sezónní pracovník v zemědělství
Platové rozmezí
11 165 Kč - 23 339 Kč

Charakteristika

Pomocný pracovník v zemědělství provádí pomocné práce v zemědělské výrobě (polní rostlinná výroba, živočišná výroba, zahradnické práce).

Pracovní činnosti

 • Zpracování půdy, hloubení jam.
 • Výsadba rostlin, dřevin, včetně základního ošetření po výsadbě.
 • Úklidové práce v provozních prostorech.
 • Expedice hotových výrobků a zboží.
 • Provádění běžných kontrolních činností.
 • Zálivka, okopávka, odplevelování zemědělských plodin, zahradnických rostlin a dřevin během vegetace.
 • Pomocné práce při sklizni zemědělských a zahradnických produktů.
 • Manipulační práce v zemědělské výrobě (přesuny hmot, materiálu, zemědělských produktů).
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Základní údržba jednoduchých zařízení, strojů a ručního nářadí.
 • Pomocné práce při přípravě a úpravě krmiv.
 • Pastva při všech způsobech pastevní techniky.
 • Čištění a desinfekce stájí.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži chladem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Napájení, krmení a pasení hospodářských zvířat
Sběr, ošetření a třídění vajec
Vyvádění a vážení prasat a dalších hospodářských zvířat
Sklizeň, skladování a expedice různých druhů zemědělských plodin a jeho úpravy pro prodej včetně manipulace s pytli
Obsluha jednoduchých strojů a zařízení v rostlinné a živočišné výrobě
Sázení zeleniny
Třídění ovoce při sklizni a expedici
Údržba stájí a ohrad pro hospodářská zvířata, posouzení mikroklimatu v objektech pro zvířata
Sečení trávy
Základní údržba strojů a nářadí v rostlinné a živočišné výrobě
Obsluha jednoduchých strojů a zařízení používaných v technologii výroby vína
Obsluha jednotlivých zařízení při ošetřování včelstev, získávání a zpracování včelích produktů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací