Specializace povolání
Vizážistka

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: péče o tělo
Alternativní názvy: Stylista, Vizážista
Nadřízené povolání: Kosmetička, vizážistka
Příbuzné specializace: Kosmetička
Platové rozmezí
14 753 Kč - 23 463 Kč

Charakteristika

Vizážistka provádí zkrášlování a úpravu pleti, líčení pro modeling, fotografii, film, televizi a divadlo, včetně fantazijního líčení a tvorby speciálních masek.

Pracovní činnosti

 • Testování a vyhodnocování nových přípravků.
 • Úprava a modeláž obočí
 • Prodej pěstících, kosmetických přípravků a dekorativní kosmetiky.
 • Líčení pro modeling a fotografii.
 • Tvorba fantazijního líčení a speciálních masek např. pro film, divadlo a televizi.
 • Kosmetická korekce vzhledových vad.
 • Odborné posouzení typu, tvaru obličeje a účelu nalíčení.
 • Poradenské služby pro kosmetické ošetřování pleti.
 • Aplikace kosmetických přípravků.
 • Odborné denní a večerní líčení.
 • Barvení řas a obočí.
 • Poradenství barevné typologie.
 • Lepení řas.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru osobní služby. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru osobní služby.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
líčení
vizážistika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování stavu pleti
Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o pleť
Provádění vyúčtování služeb
Poskytování poradenství v oblasti dekorativní kosmetiky a vizážistiky
Provádění povrchového čištění pleti
Zhodnocování tvaru obličeje, jeho jednotlivých částí a navrhování korekce vzhledových nedostatků
Posuzování a úprava obočí
Provádění denního a večerního líčení
Provádění aplikace umělých řas
Navrhování a provádění líčení pro modeling, fotografii a soutěžní (fantazijní) líčení
Dodržování hygienických zásad při použití kosmetických nástrojů a pomůcek

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.

více informací