Specializace povolání
Mzdová účetní

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: ekonomika
Alternativní názvy: Mzdový referent, Payroll clerk, Payroll officer, Wages bookkeeper, Pay clerk, Der Lohnabrechner, Payroll accountant
Nadřízené povolání: Účetní
Platové rozmezí
21 552 Kč - 36 193 Kč

- Nutné
- Výhodné

Měkké kompetence

Úroveň 0-5 Název / Popis úrovně
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Objevování a orientace v informacích