Povolání
Operační důstojník

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: Hasičský záchranný sbor ČR
Alternativní názvy: Příslušník HZS ČR
Platové rozmezí
28 453 Kč - 45 662 Kč

- Nutné
- Výhodné

Měkké kompetence

Úroveň 0-5 Název / Popis úrovně
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce