Deskriptor kvalifikační úrovně NSP 1

Znalosti
Znalosti teoretické a faktické (aplikovatelné ve výkonu práce)
  • Základní všeobecné znalosti, povrchní faktické znalosti v oboru
Dovednosti
Dovednosti kognitivní - používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení a dovednosti praktické - manuální zručnost a používání metod, materiálů, přístrojů
  • Základní dovednosti požadované k provádění jednoduchých neměnných úkolů
  • Použití jednoduchých pravidel
  • Použití nástrojů a materiálů vyžadujících jednoduchou manipulaci
Další faktory
Nároky na výkon práce ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti
  • Pracovat pod přímým dohledem na základě jednoduchých příkazů
Nároky na výkon práce vycházející z charakteru práce
  • Rutinní, opakující se činnosti
  • Zaučení se na základě sledování kolegů