Deskriptor kvalifikační úrovně NSP 2

Znalosti
Znalosti teoretické a faktické (aplikovatelné ve výkonu práce)
  • Faktické znalosti zásad, procesů a obecných pojmů v oboru
Dovednosti
Dovednosti kognitivní - používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení a dovednosti praktické - manuální zručnost a používání metod, materiálů, přístrojů
  • Dovednosti požadované při plnění úkolů a řešení problémů výběrem a použitím základních metod, nástrojů, materiálů a informací
  • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení
Další faktory
Nároky na výkon práce ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti
  • Při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem
  • Posuzovat kvalitu své práce
  • Pracovat pod dohledem
Nároky na výkon práce vycházející z charakteru práce
  • Rutinní, opakující se činnosti s mírnými obměnami
  • Rychlé osvojení základních pracovních činností