Deskriptor kvalifikační úrovně NSP 3

Znalosti
Znalosti teoretické a faktické (aplikovatelné ve výkonu práce)
 • Faktické a teoretické znalosti materiálů, nástrojů, postupů a základních norem
Dovednosti
Dovednosti kognitivní - používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení a dovednosti praktické - manuální zručnost a používání metod, materiálů, přístrojů
 • Volba pracovních postupů, prostředků a surovin
 • Rozpoznání vzniku problému a určení jeho příčiny a důsledku
 • Využívání teoretických a praktických znalostí při řešení problémů v oboru
 • Podávání návrhů na zlepšení stávajících postupů
 • Podávání návrhů na odstranění poruch a vad
Další faktory
Nároky na výkon práce ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti
 • Reagovat na změnu v pracovním procesu
 • Dohlížet na práci pomocných pracovníků
 • Nést odpovědnost za výsledky své práce
Nároky na výkon práce vycházející z charakteru práce
 • K zaučení jsou nutné odborné teoretické znalosti a jejich propojení s praxí
 • Jedná se většinou o manuální odborné činnosti