Deskriptor kvalifikační úrovně NSP 4

Znalosti
Znalosti teoretické a faktické (aplikovatelné ve výkonu práce)
 • Rozsáhlé všeobecné faktické a teoretické znalosti v oboru
 • Posouzení relevance základních odborných informací a jejich aplikace
Dovednosti
Dovednosti kognitivní - používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení a dovednosti praktické - manuální zručnost a používání metod, materiálů, přístrojů
 • Aplikace pracovních postupů, prostředků či surovin, jejich případná modifikace dle potřeb
 • Využívání teoretických a praktických znalostí a komunikačních dovedností při řešení problémů na různých úrovních
 • Posuzování kvality produktů své práce a identifikace příčin nedostatků
 • Tvorba jednoduchých návrhů na zvýšení produktivity
 • Prezentování výsledků své práce, příp. i svěřeného úseku
Další faktory
Nároky na výkon práce ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti
 • Provádět a kontrolovat rutinní odborné činnosti, při nichž dochází k nepředvídatelným změnám
 • Schopnost pracovat v týmu; případně vést kolektiv pracovníků vykonávajících rutinní činnost
 • Nést odpovědnost za plnění úkolů a výsledky své práce, případně svých podřízených
Nároky na výkon práce vycházející z charakteru práce
 • K zaučení je nutný širší všeobecný přehled a teoretické znalosti i v souvisejících oborech
 • Jedná se o duševní nebo vysoce odborné manuální činnosti