Deskriptor kvalifikační úrovně NSP 5

Znalosti
Znalosti teoretické a faktické (aplikovatelné ve výkonu práce)
  • Pokročilé a specializované znalosti teorií, zásad a legislativy v oboru; jejich aplikace v praxi
Dovednosti
Dovednosti kognitivní - používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení a dovednosti praktické - manuální zručnost a používání metod, materiálů, přístrojů
  • Pokročilé praktické dovednosti prokazující zvládnutí oboru a schopnosti řešit úkoly, pro které nejsou k dispozici vytvořené postupy
  • Realizace nových návrhů
  • Prezentace výsledků práce a krátkodobých strategií v oboru
Další faktory
Nároky na výkon práce ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti
  • Vyhledávat informace nutné k samostatnému řešení rozsáhlejších úkolů
  • Sdělovat myšlenky strukturovaným a logickým způsobem
  • Vyhodnotit potřeby sebevzdělávání pro pracovní výkon
  • Nést odpovědnost za plnění specializovaných úkolů
Nároky na výkon práce vycházející z charakteru práce
  • K zaučení je třeba rozšíření všeobecného přehledu a teoretických znalostí o specializaci v oboru
  • Převažují duševní činnosti