Deskriptor kvalifikační úrovně NSP 6

Znalosti
Znalosti teoretické a faktické (aplikovatelné ve výkonu práce)
 • Rozšířené teoretické znalosti v oboru
 • Integrace informací z různých zdrojů a jejich aplikace s využitím kritického chápání
Dovednosti
Dovednosti kognitivní - používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení a dovednosti praktické - manuální zručnost a používání metod, materiálů, přístrojů
 • Zvládnutí metod a nástrojů ve složitém a specializovaném oboru
 • Inovace používaných metod a určení způsobu realizace
 • Prezentace a obhajoba inovací doporučených řešení
Další faktory
Nároky na výkon práce ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti
 • Řešit problémy spojené s aplikací rozsáhlých teoretických a legislativních znalostí
 • Věcně diskutovat o problémech s cílem najít řešení
 • Identifikovat vzdělávací potřeby a jejich realizace
 • Nést odpovědnost za realizaci svěřených projektů a vedení pracovního týmu
Nároky na výkon práce vycházející z charakteru práce
 • K zaučení je třeba širokého všeobecného přehledu a specializovaných teoretických znalostí, v praxi prováděné pod dohledem specialisty
 • Převažují duševní činnosti