Deskriptor kvalifikační úrovně NSP 8

Znalosti
Znalosti teoretické a faktické (aplikovatelné ve výkonu práce)
  • Znalosti na špičkové úrovni v oboru a na rozhraní mezi obory
Dovednosti
Dovednosti kognitivní - používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení a dovednosti praktické - manuální zručnost a používání metod, materiálů, přístrojů
  • Vysoce pokročilé a specializované dovednosti a techniky, včetně syntézy a hodnocení, požadované při řešení kritických problémů ve výzkumu a /nebo inovacích a při rozšiřování a novém definování stávajících znalostí nebo odborných postupů
Další faktory
Nároky na výkon práce ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti
  • Vykazovat značnou autoritu, inovační potenciál, samostatnost a akademickou a odbornou integritu a trvalé odhodlání přicházet s novými myšlenkami a vyvíjet nové postupy na špičkové úrovni v oboru práce nebo studia, včetně výzkumu
Nároky na výkon práce vycházející z charakteru práce
  • Do této kvalifikační úrovně spadají vysoce specializovaní odborníci působící ve vědě a výzkumu
  • Často působí na univerzitách, ústavech či akademiích věd