XML komunikace

XML data
NSP nabízí komunikační rozhraní XML, díky kterému lze získávat data o jednotkách práce, kompetencích, jejich vazbách, číselnících, ...
Používání dat NSP podléhá podmínkám užívání NSP.
Všechny webové služby jsou dostupné na adrese http://www.nsp.cz/services.asmx, jejich podrobný popis je ve formátu PDF dostupný zde.
SeznamJednotekPrace Vrací základní identifikační informace o všech jednotkách práce.
DetailJednotkyPrace Vrací detailní informace o jedné vybrané jednotce práce. Funkce má parametr „ID“, které specifikuje kód jednotky práce.
Všechny jednotky práce Vrací detailní informace o všech jednotkách práce. Data jsou dostupná na adrese http://www.nsp.cz/download/vsechny-jednotky-prace.zip ve formátu zip.
SeznamCiselniku Vrací seznam dostupných číselníků.
Ciselnik Vrací položky vybraného číselníku.
MekkeKompetence Vrací seznam měkkých kompetencí.
ObecneDovednosti Vrací seznam obecných dovedností.
OdborneZnalosti Vrací seznam odborných znalostí.
OdborneDovednosti Vrací seznam odborných dovedností.


XML schéma (XSD)
Kompletní balík ke stažení XSD schéma
základní typy Schéma pro základní typy.
číselník certifikát Schéma pro číselník certifikátů.
číselník DDV Schéma pro číselník DDV.
číselník CZ-ISCO Schéma pro číselník CZ-ISCO.
číselník KKOV Schéma pro číselník KKOV.
číselník kompetencí Schéma pro číselník kompetencí.
číselník kvalifikačních úrovní Schéma pro číselník kvalifikačních úrovní.
číselník náročnosti certifikátů Schéma pro číselník náročnosti certifikátů.
číselník odborných směrů Schéma pro číselník odborných směrů.
číselník pracovních podmínek Schéma pro číselník pracovních podmínek.
číselník praxe Schéma pro číselník praxe.
číselník předpisů praxe Schéma pro číselník předpisů praxe.
číselník profesních kvalifikací Schéma pro číselník profesních kvalifikací.
číselník regionů Schéma pro číselník regionů.
číselník RVP Schéma pro číselník RVP.
číselník skupin certifikátů Schéma pro číselník skupin certifikátů.
číselník typů jednotek práce Schéma pro číselník typů jednotek práce.
číselník typů příkladů práce Schéma pro číselník typů příkladů práce.
číselník typů zdravotních podmínek Schéma pro číselník typů zdravotních podmínek.
číselník úrovní pracovních podmínek Schéma pro číselník úrovní pracovních podmínek.
číselník vhodností KKOV Schéma pro číselník vhodností KKOV.
číselník závazností certifikátů Schéma pro číselník závazností certifikátů.
číselník zdravotních podmínek Schéma pro číselník zdravotních podmínek.
Detail jednotky práce Schéma pro detail jednotky práce.
Jednotka práce Schéma pro jednotku práce.
Seznam číselníků Schéma pro seznam číselníků.
Seznam jednotek práce Schéma pro seznam jednotek práce.
Všechny jednotky práce Schéma pro všechny jednotky práce.
Seznam kompetencí Schéma pro seznam kompetencí.