Specializace povolání
Výrobce kovové bižuterie

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Metal Fashion Jewellery
Nadřízené povolání: Výrobce bižuterie
Příbuzné specializace: Výrobce skleněné bižuterie
Platové rozmezí
15 874 Kč - 31 475 Kč