Specializace povolání
Vazačské práce

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Alternativní názvy: Vazač květin, Vazač-aranžér
Nadřízené povolání: Zemědělský a zahradnický dělník
Platové rozmezí
11 165 Kč - 23 339 Kč